Header tag

Header Tags vormen een belangrijk onderdeel van SEO. Ze geven aan wat de kop en subkoppen zijn van een pagina. Belangrijk is dat de belangrijkste zoekwoorden worden opgenomen in de verschillende Tags, zodat de bezoeker en de spiders van Google weten waar de tekst over gaat. Zeker voor personen die scannend lezen geven Header Tags vaak aan of iemand juist wel of niet lang blijven op een pagina.

Welke Headers Tags zijn er?

Op een pagina worden verschillende soorten Headers Tags gebruikt. Dit gebeurt voornamelijk om een tekst leesbaar en overzichtelijk te maken. Daarom wordt er een duidelijke hiërarchie gehanteerd tussen de verschillende Headers Tags:

  • H1: wordt gezien als de belangrijkste Tag van een pagina. Deze komt slechts één keer voor en bevat één of een paar woorden omtrent het onderwerp van de pagina.
  • H2: worden veelvuldig gebruikt als subkoppen. Deze komen vaker voor op een pagina en geven de onderwerpen van de alinea’s aan. Voor bezoekers zijn deze Header Tags ontzettend belangrijk, omdat zij aan de hand van de subkoppen scannend kunnen lezen waar een pagina over gaat. Het is belangrijk dat H2 Tags goed worden ingezet, omdat het vaak ook bepaalt hoe lang een bezoeker op de desbetreffende pagina blijft.
  • H3: heeft dezelfde functie als een H2 Tag, maar is minder autoritair. Deze worden ook veelvuldig gebruikt in subkoppen boven verschillende alinea’s. Wanneer een bepaalde alinea dusdanig veel tekst heeft, kan iemand ervoor kiezen om er nog een H3 Tag tussendoor te doen om het geheel wat beter leesbaar te maken.
  • H4-H6 Tag: deze Tags worden over het algemeen nooit gebruikt. Hoe hoger het getal wordt van de Tags, des te minder autoritair ze worden.